Zachęcamy pracowników i studentów do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących korzystania z platformy LEX. Tematyka obejmuje wyszukiwanie materiałów, pracę z dokumentami prawnymi i indywidualne ustawienia użytkownika. Każde z trzech szkoleń posiada osobny formularz zgłoszeniowy i każde oferowane jest w różnych terminach.

Personalizacja ustawień serwisu LEX

Terminy:
08.08.2023 godz. 10:00
04.09.2023 godz. 10:00
03.10.2023 godz. 10:00
Czas trwania: 75 min

Czego się dowiesz?
• Jak tworzyć na stronie startowej własne panele z interesującymi nas materiałami.
• Jak ustawić automatyczne powiadomienia o zmianach w prawie – alerty na aktach prawnych i/lub pojedynczych przepisach.
• Jak pracować z Aktówką – zakładanie folderów, dodawanie dokumentów do aktówki, tworzenie biuletynów do druku lub wysyłki e-mailem.
• Jak tworzyć i zapisywać lity wynikowe do zagadnień lub dokumentów, które często przeglądamy.

REJESTRACJA

Wyszukiwanie w serwisie LEX

Terminy:
09.08.2023 godz. 10:00
05.09.2023 godz. 10:00
04.10.2023 godz. 10:00
Czas trwania: 75 min

Czego się dowiesz?
• Jak działa wielofunkcyjna wyszukiwarka główna systemu LEX umożliwiająca szukanie w treści dokumentów, otwieranie haseł, odnajdywanie aktów prawnych, orzeczeń oraz konkretnych przepisów.
• Jak wykorzystywać elastyczny system zawężania wyników za pomocą bogatego zbioru filtrów.
• Jak korzystać z możliwości wielokrotnego “dowyszukiwania” czyli przeszukiwania list wynikowych pod kątem kolejnych słów/fraz.
• Jak wyszukiwać informacje o aktach prawnych wchodzących w życie w wybranym dniu lub przedziale czasowym.

REJESTRACJA

Praca z dokumentami w serwisie LEX

Terminy:
10.08.2023 godz. 10:00
06.09.2023 godz. 10:00
05.10.2023 godz. 10:00
Czas trwania: 75 min

Czego się dowiesz?
• Jak przechodzić do różnych wersji czasowych aktu prawnego lub konkretnych przepisów (wersje historyczne i wersje oczekujące).
• Praca z orzecznictwem – jak wykorzystywać bogatą siatkę powiązań z innymi dokumentami w bazie? – powiązane publikacje, inne orzeczenia, ścieżka instancyjna rozstrzygnięć.

REJESTRACJA