Dublety przeznaczone są do nieodpłatnego przekazania.

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego przedstawia Państwu wykaz filmów VHS przeznaczonych do bezpłatnego przekazania w ramach wymiany bibliotecznej.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa oraz biblioteki naukowe. Pozostałe zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu. Koszt przesyłki pokrywa BUO.
Prosimy o zaznaczenie interesujących Państwa pozycji i nadesłanie zamówienia do dnia 30 listopada 2023 r.
Zamówienia prosimy kierować w formie pisemnej – osoba do kontaktu: Joanna Rożek, email: asia@uni.opole.pl

Wykaz filmów (plik Excel)