Pojawiło się nowe czasopismo, z którego można korzystać za pośrednictwem Biblioteki UO. Biuletyn BETH (BB) jest wydawany przez Bibliothèques Européennes de Théologie (BETH), czyli ekumeniczne stowarzyszenie europejskich narodowych organizacji bibliotek teologicznych oraz pojedynczych bibliotek. Jego członkowie reprezentują razem prawie 1500 bibliotek w Europie. BETH buduje sieci i nawiązuje kontakty, wspiera i promuje współpracę, stymuluje rozwój bibliotek, służy interesom europejskich bibliotek teologicznych oraz działa na rzecz zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego znajdującego się w bibliotekach teologicznych i kościelnych Europy.

BETH Bulletin ma być publikowany raz w roku. Właśnie ukazał się pierwszy numer – jako czasopismo o otwartym dostępie na platformie OJS pod adresem https://bethbulletin.eu/ . Na stronie Biblioteki znajduje się w menu „Źródła elektroniczne” => podmenu „Czasopisma elektroniczne”.

Trzon czasopisma stanowią artykuły, które powstały po wystąpieniach wygłoszonych podczas jubileuszowego seminarium, jakie odbyło się jesienią ubiegłego roku w Opactwie Rolduc. Artykuły te przedstawiają spojrzenie na przyszłość bibliotek teologicznych, pracę bibliotekarza w dobie publikacji elektronicznych oraz inne zagadnienia związane z otwartym dostępem. Oprócz rozwinięcia i zrelacjonowania prezentacji bibliotek członkowskich przedstawionych na konferencji w 2022 r., w publikacji tej można znaleźć sztukę, poezję, a także opowiadanie. Zachęcamy do lektury.