Jak zalogować się do konta użytkownika?

Dostęp do swojego konta użytkownik może uzyskać na 3 sposoby:
• klikając polecenie Zaloguj
• klikając polecenie Moje konto
• klikając polecenie Zamówienie, po uprzednim wyszukaniu książki
 
W polu Numer Karty:
- czytelnicy posiadający stare karty biblioteczne (z systemu SOWA) przed numerem karty wpisują 0, ale bez ukośnika, np. numer karty 04/00936, należy wpisać jako 00400936,
- czytelnicy posiadający nowe karty biblioteczne (z systemu Aleph) wpisują dokładnie numer karty bibliotecznej, znajdujący się pod kodem kreskowym.
 
W polu Hasło:
- czytelnicy, którzy nie mają hasła, powtarzają wpisany powyżej numer karty bibliotecznej.
stat4u