MULTIWYSZUKIWARKA PRIMO

Zapraszamy do korzystania z narzędzia pozwalającego na znalezienie i uzyskanie dostępu do zbiorów bibliotecznych: drukowanych, elektronicznych i cyfrowych, niezależnie od ich formatu i lokalizacji!

Bazy licencyjne niedostępne w PRIMO - dostęp w zakładce "Źródła elektroniczne" - "Bazy danych"
• EMIS • INFOR LEX • Journal Citation Reports • MathSciNet • Reaxys

Komunikat dotyczący godzin otwarcia w październiku i listopadzie

31 października 2016 (poniedziałek) Biblioteka Główna

i biblioteki specjalistyczne UO będą czynne do godz. 12.00.

 

1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości)

i 12 listopada 2016 Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne UO

będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

VII Tydzień Otwartej Nauki "Open in Action"

24 października 2016 r. rozpocznie się Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Polsce. Akcja ma na celu rozpowszechnienie informacji na temat idei otwartego dostępu do nauki i edukacji. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Open in Action - Otwartość w działaniu”. Ma ona na celu zachęcenie autorów publikacji naukowych do otwartego dzielenia się nimi poprzez publikowanie w otwartym dostępie.

Inicjatorem Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki jest organizacja SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition ), zajmująca się promowaniem nowych modeli światowej komunikacji naukowej. Natomiast koordynatorem polskich obchodów jest Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) odpowiedzialna za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o idei Open Access

Więcej informacji o obchodach Międzynarodowego Tygodnia Open Access w Polsce
 

OpenAIRE: Tydzień webinariów na Tydzień Otwartej Nauki - możliwość poszerzenia wiedzy o otwartości w nauce

Dostęp testowy do czasopism Bentham Science

Zapraszamy do testowania platformy czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych wydawanych przez Bentham Science Publishers (BSP). BSP publikuje ponad 100 tytułów, z czego 38 posiada obliczony wskaźnik Impact factor (Journal Citation Reports 2015).

Dostęp z komputerów spoza sieci UO
Dostęp w sieci UO

Testowanie jest możliwe do 27 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Dostęp testowy do bazy ProQuest Central

Zapraszamy do testowania ProQuest Central - wszechstronnej bazy danych do wyszukiwania treści z wielu dyscyplin naukowych. Obejmuje takie dziedziny jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, a także zawiera najważniejsze tytuły w obszarze sztuk widowiskowych i wizualnych, historii, religioznawstwa, filozofii, językoznawstwa i literatury. Prezentowany zbiór to nie tylko czasopisma naukowe, ale też zasób wartościowych badań rynku, raportów gospodarczych i branżowych, dokumentów roboczych na etapie przed drukiem, prac dyplomowych i doktorskich oraz  2 300 pełnotekstowych źródeł wiadomości z całego świata.

Dostęp z komputerów spoza sieci UO
Dostęp w sieci UO

Testowanie jest możliwe do 19 października 2016 r.

Materiały informacyjne

Czytaj więcej...

stat4u